Bartłomiej Biga

Zawodowo przekonuję ludzi, że ekonomia jest piękna, prawo nie musi być nudne, a naukowiec może mówić zrozumiale. Wykładam na uczelniach, współpracuję z biznesem, prowadzę bloga i podcast, współtworzę ruch Open Eyes Economy, działam w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Zajmuję się przede wszystkim własnością intelektualną, ekonomią behawioralną, ekonomiczną analizą prawa i gospodarką cyfrową.

Wiem, że część z tych rzeczy albo brzmi groźnie, albo piekielnie nudno. Ale dajmy im szansę – one nie są takie same z siebie! Po prostu, zbyt wiele osób próbuje traktować ekonomię i prawo jako wiedzę tajemną, dostępną dla wąskiego kręgu osób, które jakimś cudem potrafiły nie zasypiać na (niektórych) nudnych wykładach i przy (niektórych) nudnych książkach.

Ekonomia i prawo są tak na prawdę piękne i mogą być podane przystępnie. Pokazywanie tego to cel wszystkich moich działań zawodowych. Dostarczam wiedzę z uniwersytetu do firm, polityków i wszystkich tych, którzy odnajdują przyjemność w poznawaniu tego jak działa ekonomia. Nie oznacza to oczywiście, że wszystko w ekonomii jest proste. Co więcej, jest bardzo wiele mechanizmów, których (prawie) nikt nie rozumie, choć trudno znaleźć ekonomistę, który by się do tego otwarcie przyznał.

Wiem, że popularyzowanie wiedzy wymaga przystępnej formy, stąd prowadzenie bloga, podcastu, czy wystąpienia dla najróżniejszych słuchaczy.

Działam na 5 głównych polach:

• pracownik uczelni (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet SWPS)

• współtwórca ruchu ekonomii wartości Open Eyes Economy

• ekspert think tanku (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego)

• komentator w mediach (m.in. Polska Agencja Prasowa, Radio Kraków, TVP1, TVN, Trwam, Dziennik Polski)

• autor bloga o ekonomii praktycznej oraz podcastu Wiedza Nieoczywista

Kliknij tutaj,

aby zobaczyć więcej informacji

o możliwości współpracy


Bartłomiej Biga
moje CV,
biogramy
oraz zdjęcia
do pobrania

Wybrane moje aktualne zaangażowania:

• think tank Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego – jako ekspert ds. ekonomicznej analizy prawa

• Open Eyes Economy Summit – Wiceprzewodniczący Rady Programowej

• Centrum Polityk Publicznych – jako członek zespołu badawczego oraz rzecznik prasowy

• Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa – jako członek zwyczajny

• projekt “Czynniki i bariery rozwoju nowoczesnej gospodarki w Polsce” finansowanego w ramach programu Potencjał – jako kierownik projektu badawczego

• projekt finansowany przez MEiN “Doskonałość dydaktyczna uczelni” – jako członek zespołu analitycznego

Bardziej szczegółowe informacje zawodowe

W swojej pracy zajmuję się ekonomiczną analizą prawa i polityk publicznych – zarówno od strony teoretycznej (naukowej), praktycznej (wdrożeniowej), jak i publicystycznej (medialnej).

Najwięcej uwagi poświęcam własności intelektualnej – głównie prawu autorskiemu i patentom. Większość swoich badań prowadzę w oparciu o podejście, które nazywa się ekonomiczną analizą prawa. Chodzi w nim o to, żeby w regulacjach poszukiwać przede wszystkim efektywności (jak najlepszego stosunku między nakładami i efektami).

Doradzam takie strategie zarządzania zasobami niematerialnymi, które wykorzystują modele biznesowe oparte o szerokie warunkowe udostępnianie. Na blogu (bartomiejbiga.pl/blog) piszę o ekonomii praktycznej, pomagając czytelnikom sprawiać, aby ekonomia działała na ich korzyść.

Staram się pokazywać pozytywne skutki tego, że własność intelektualna może być łatwo kopiowana. Zachęcam, aby nie traktować tego jako problemu. Proponuję budowanie potencjału na bazie łatwości kopiowania. Polecam stosowanie ukierunkowanej dyfuzji własności intelektualnej, czyli szerokiego warunkowego udostępniania. Modele biznesowe oparte o te założenia, szczególnie w gospodarce cyfrowej, są bowiem z reguły o wiele bardziej efektywne.

Szukam też sposobów na zmniejszenie negatywnych skutków wielkiego problemu dzisiejszej gospodarki, który nazywam Tragedią niematerialnej obfitości. Jej istotą jest to, że choć mamy ogromną podaż własności intelektualnej, to rzadko odpowiada ona na rzeczywiste zapotrzebowanie. Ponadto, zalew słabej jakościowo własności intelektualnej stwarza kolejne problemy. W efekcie, firmy są w pułapce, bo chociażby nie patentują po to, żeby maksymalizować zyski, ale po to, żeby minimalizować straty. Niestety, oddolnie nie sposób w całości rozwiązać tego problemu, ale można chociaż znacznie ograniczyć jego negatywne skutki dla konkretnych przedsiębiorstw.

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskałem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie po obronie rozprawy pt. „Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków”, której promotorem był prof. Jerzy Hausner. Ukończyłem też dwa jednolite magisterskie kierunki studiów – prawo oraz administrację – na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, gdzie zostałem wpisany na listę adwokatów. Byłem też zaangażowany w kilkanaście projektów naukowych i wdrożeniowych jako ekspert z zakresu ekonomicznej analizy prawa.

Moje specjalizacje i zainteresowania naukowe to:

• ekonomiczna analiza prawa,

• prawo własności intelektualnej (w szczególności ochrona wynalazków i prawo autorskie),

• efektywność polityk publicznych,

• ekonomia behawioralna

• zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstw,

• gospodarka cyfrowa.

Kilka informacji prywatnych

Ale tylko kilka (bo i po co więcej?):

mąż jednej żony

ojciec jednego syna

mieszkaniec Krakowa (choć nie Krakus, bo w tym pięknym mieście dopiero od kilkunastu lat)

szczęśliwy, że jego ulubieni muzycy w końcu regularnie odwiedzają Kraków (i że dożyli oni wybudowania Kraków Areny, co nie było proste z uwagi na fakt, że według mnie prawie cała najlepsza muzyka powstała jeszcze przed moimi narodzinami – podium wszech czasów to zdecydowanie: Pink Floyd, The Beatles i Queen – w tej właśnie kolejności)

przywiązany do elektroniki i zafascynowany nowymi technologiami (a czasem przerażony ich możliwościami)