Bartłomiej Biga

fot. Tomasz Gotfryd

Zawodowo przekonuję ludzi, że ekonomia jest piękna, prawo nie musi być nudne, a naukowiec może mówić zrozumiale. Wykładam na uczelniach, współpracuję z biznesem, prowadzę bloga i podcast, działam w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Zajmuję się przede wszystkim własnością intelektualną i innymi aktywami niematerialnymi, ekonomią behawioralną, ekonomiczną analizą prawa i gospodarką cyfrową.

Wiem, że część z tych rzeczy albo brzmi groźnie, albo piekielnie nudno. Ale dajmy im szansę – one nie są takie same z siebie! Po prostu, zbyt wiele osób próbuje traktować ekonomię i prawo jako wiedzę tajemną, dostępną dla wąskiego kręgu osób, które jakimś cudem potrafiły nie zasypiać na (niektórych) nudnych wykładach i przy (niektórych) nudnych książkach.

Ekonomia i prawo są tak na prawdę piękne i mogą być podane przystępnie. Pokazywanie tego to cel wszystkich moich działań zawodowych. Dostarczam wiedzę z uniwersytetu do firm, polityków i wszystkich tych, którzy odnajdują przyjemność w poznawaniu tego jak działa ekonomia. Nie oznacza to oczywiście, że wszystko w ekonomii jest proste. Co więcej, jest bardzo wiele mechanizmów, których (prawie) nikt nie rozumie, choć trudno znaleźć ekonomistę, który by się do tego otwarcie przyznał.

Współtworzę ruch ekonomii wartości Open Eyes Economy, który można streścić jako odejście od powszechnego w biznesie myślenia w stylu “każdy przychód dobry, każdy koszt zły“. Bazuję nie tylko na ekonomii i prawie. Staram się też – na ile potrafię – czerpać pełnymi garściami z psychologii, socjologii, czy neurobiologii. Doradzam takie strategie zarządzania zasobami niematerialnymi, które wykorzystują modele biznesowe oparte o szerokie warunkowe udostępnianie.

Wiem, że popularyzowanie wiedzy wymaga przystępnej formy, stąd prowadzenie bloga, podcastu, czy wystąpienia dla najróżniejszych słuchaczy.

Działam na 5 głównych polach:

• pracownik uczelni (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet SWPS)

• współtwórca ruchu ekonomii wartości Open Eyes Economy

• ekspert think tanku (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego)

• komentator w mediach (m.in. Polska Agencja Prasowa, Radio Kraków, TVP1, TVN, Trwam, Dziennik Polski)

• autor bloga o ekonomii praktycznej oraz podcastu Wiedza Nieoczywista

Kliknij tutaj,

aby zobaczyć więcej informacji

o możliwości współpracy

Bartłomiej Biga – biogram do pobrania

Bartłomiej Biga biogram

Bartłomiej Biga – CV do pobrania

Wybrane moje aktualne zaangażowania:

• think tank Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego – jako ekspert ds. ekonomicznej analizy prawa

• Open Eyes Economy Summit – Wiceprzewodniczący Rady Programowej

• projekt “Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości – jako członek zespołu badawczego

• projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Gospostrateg – “Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów” – jako ekspert prawny

• Centrum Polityk Publicznych – jako członek zespołu badawczego oraz rzecznik prasowy

• Zespół Programowo-Dydaktyczny Instytutu Polityk Publicznych i Administracji UEK – jako przewodniczący

• Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa – jak o członek zwyczajny

Wybrane przedsięwzięcia, w które byłem zaangażowany w latach ubiegłych:

• 2020 – współautor cotygodniowych “Alertów gospodarczych” (dotyczących reakcji na epidemię, pisanych z 12 ekonomistami z różnych ośrodków)

• 2020 – ekspert wspierający w projekcie w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – “Doskonała nauka” – “Uwspólnianie dóbr i wytwarzanie dóbr wspólnych we wspólczesnej gospodarce”

• 2020 – współautor ekspertyzy prezentującej przykłady najlepszych zagranicznych praktyk w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem regionu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskie

• 2019-2020 członek Rady Instytuty Polityk Publicznych i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

• 2019 – autor analizy bieżącego stanu realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

• 2018-2019 – projekt w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Dialog” – “Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego” jako ekspert ds. ustroju i zarządzania uczelnią

• 2018 – staż naukowy w Grand Valley State University (Michigan, USA)

• 2017-2019 – Rada Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej

• 2017-2019 – Rada Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

• 2017 – przygotowanie raportu „W czyim interesie? Funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce” – redakcja naukowa

• 2016-2017 – członek zespołu eksperckiego przygotowującego ewaluację ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na zlecenie Ministerstwa Rozwoju

• 2016-2017 – prowadzenie seminarium o własności intelektualnej dla studentów w ramach Klubu Jagiellońskiego

• 2015 – projekt “Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”, którego liderem jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w charakterze autora opracowań – analiz, raportów, rekomendacji

• 2015 – projekt „Diagnoza potencjału podmiotów kultury w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kultury 2020 wraz z mapą drogową wdrażania założeń PRK” realizowanego na zlecenie Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w roli eksperta prawnego

• 2015 – projekt Narodowego Centrum Nauki “Zastosowanie metody interaktywnego rządzenia w kształtowaniu polityki społecznej państwa” – jako autor raportu

• 2014-2016 – projekt kierowany przez prof. dr hab. Jerzego Hausnera dot. ekonomii kultury

• 2014-2015 – projekt realizowany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK – „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” w roli eksperta ds. wdrożeń

• 2014-2015 – projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – Instrumenty Szybkiego Reagowania w charakterze eksperta oceniającego plany rozwoju przedsiębiorstw

• 2013 – członek zespołu eksperckiego przygotowującego dla Ministerstwa Sprawiedliwości analizę skutków deregulacji zawodów

• 2011-2013 – współpraca z kancelarią adwokat Małgorzaty Hołań w charakterze aplikanta adwokackiego

• 2009-2011 – członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

• 2008-2013 – członek Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

• 2008-2010 – członek Sekcji Prawa Podatkowego w kole naukowym Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

• 2008-2009 – członek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wykształcenie

• 2012-2014 – aplikacja adwokacka w Krakowskiej Izbie Adwokackiej – 2015 – zdany egzamin adwokacki, wpis na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej

• 2009-2013 – Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stacjonarne studia doktoranckie – 2014 obroniona rozprawa pt. „Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków”

• 2006-2011 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo stacjonarne, praca magisterska „Interpretacje prawa podatkowego w sprawach indywidualnych jako swoista forma działania administracji”

• 2004-2009 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednolite studia magisterskie na kierunku administracja stacjonarna, praca magisterska „Uznaniowe decyzje podatkowe”

Bardziej szczegółowe informacje zawodowe

W swojej pracy zajmuję się ekonomiczną analizą prawa i polityk publicznych – zarówno od strony teoretycznej (naukowej), praktycznej (wdrożeniowej), jak i publicystycznej (medialnej).

Najwięcej uwagi poświęcam własności intelektualnej – głównie prawu autorskiemu i patentom. Większość swoich badań prowadzę w oparciu o podejście, które nazywa się ekonomiczną analizą prawa. Chodzi w nim o to, żeby w regulacjach poszukiwać przede wszystkim efektywności (jak najlepszego stosunku między nakładami i efektami).

Doradzam takie strategie zarządzania zasobami niematerialnymi, które wykorzystują modele biznesowe oparte o szerokie warunkowe udostępnianie. Na blogu (bartomiejbiga.pl/blog) piszę o ekonomii praktycznej, pomagając czytelnikom sprawiać, aby ekonomia działała na ich korzyść.

Staram się pokazywać pozytywne skutki tego, że własność intelektualna może być łatwo kopiowana. Zachęcam, aby nie traktować tego jako problemu. Proponuję budowanie potencjału na bazie łatwości kopiowania. Polecam stosowanie ukierunkowanej dyfuzji własności intelektualnej, czyli szerokiego warunkowego udostępniania. Modele biznesowe oparte o te założenia, szczególnie w gospodarce cyfrowej, są bowiem z reguły o wiele bardziej efektywne.

Szukam też sposobów na zmniejszenie negatywnych skutków wielkiego problemu dzisiejszej gospodarki, który nazywam Tragedią niematerialnej obfitości. Jej istotą jest to, że choć mamy ogromną podaż własności intelektualnej, to rzadko odpowiada ona na rzeczywiste zapotrzebowanie. Ponadto, zalew słabej jakościowo własności intelektualnej stwarza kolejne problemy. W efekcie, firmy są w pułapce, bo chociażby nie patentują po to, żeby maksymalizować zyski, ale po to, żeby minimalizować straty. Niestety, oddolnie nie sposób w całości rozwiązać tego problemu, ale można chociaż znacznie ograniczyć jego negatywne skutki dla konkretnych przedsiębiorstw.

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskałem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie po obronie rozprawy pt. „Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków”, której promotorem był prof. Jerzy Hausner. Ukończyłem też dwa jednolite magisterskie kierunki studiów – prawo oraz administrację – na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, gdzie zostałem wpisany na listę adwokatów. Byłem też zaangażowany w kilkanaście projektów naukowych i wdrożeniowych jako ekspert z zakresu ekonomicznej analizy prawa.

Moje specjalizacje i zainteresowania naukowe to:

• ekonomiczna analiza prawa,

• prawo własności intelektualnej (w szczególności ochrona wynalazków i prawo autorskie),

• efektywność polityk publicznych,

• ekonomia behawioralna

• zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstw,

• gospodarka cyfrowa.

Kilka informacji prywatnych

Ale tylko kilka (bo i po co więcej?):

mąż jednej żony

mieszkaniec Krakowa (choć nie Krakus, bo w tym pięknym mieście dopiero od kilkunastu lat)

szczęśliwy, że jego ulubieni muzycy w końcu regularnie odwiedzają Kraków (i że dożyli oni wybudowania Kraków Areny, co nie było proste z uwagi na fakt, że według mnie prawie cała najlepsza muzyka powstała jeszcze przed moimi narodzinami – podium wszech czasów to zdecydowanie: Pink Floyd, The Beatles i Queen – w tej właśnie kolejności)

przywiązany do elektroniki i zafascynowany nowymi technologiami (a czasem przerażony ich możliwościami)

• zdecydowanie bardziej nocna sowa niż ranny ptaszek.