Współpraca

Na stronie z moją wizytówką dość szczegółowo opisałem, czym się zajmuję.

Jeśli Szanowny Czytelnik uważa, że możemy wspólnie stworzyć coś ciekawego, proszę o kontakt.

Poniżej kilka dodatkowych informacji, w czym mogę być pomocny.

Wystąpienia publiczne, wykłady, szkolenia


Mam doświadczenie w wystąpieniach publicznych oraz w prowadzeniu wykładów i szkoleń – zarówno na dużych kongresach, jak i dla kameralnych grup – w tematach takich jak:

 • ekonomia behawioralna,
 • własność intelektualna,
 • zasoby niematerialne,
 • gospodarka cyfrowa,
 • ekonomia wartości,
 • nowe modele biznesowe
 • oraz w innych poruszanych na blogu i opisanych w wizytówce.

Jeśli chodzi natomiast o zajęcia uniwersyteckie (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowe), to moje doświadczenie obejmuje m.in. następujące przedmioty (w języku polskim i angielskim):

 • ekonomiczna analiza prawa,
 • własności intelektualnej,
 • gospodarowanie i zarządzanie relacyjne,
 • prawo autorskie,
 • nowoczesna ekonomia i finanse przedsiębiorstwa
 • ekonomia wartości

Firma-Idea: konsultacje biznesowe


Jestem członkiem zespołu kierowanego przez prof. Jerzego Hausnera, z którym tworzymy i rozwijamy międzynarodowy ruch ekonomii wartości Open Eyes Economy, w skład którego wchodzi koncepcja Firmy-Idei, czyli nowego podejścia do wartości w biznesie.

Dla zainteresowanych firm mamy oferta kompleksowej identyfikacji i analizy zasobów intelektualnych firmy oraz wskazania nowej drogi ich efektywnego wykorzystania w oparciu o model Firmy-Idei. Głównym założeniem jest zmniejszenie skali wykorzystywania monopoli prawnych na rzecz szerokiego, warunkowego udostępniania, które pozwala budować stabilne podstawy do długookresowego rozwoju w oparciu o nowe modele biznesowe.

Zgodnie z modelem Firmy-Idei każde przedsiębiorstwo posiada unikalny sposób wytwarzania wartości, który w całości nie jest możliwy do skopiowania. Pozwalając więc na szerokie rozpowszechnienie części zasobów intelektualnych, nadal istnieje możliwość utrzymania przewagi konkurencyjnej w oparciu o cały wspomniany kontekst. Co więcej, nawet w erze łatwego kopiowania przy odpowiednio skrojonych strategiach, możliwe jest uzyskiwanie znacznych korzyści z tzw. przywileju posiadacza pierwszej kopii.

Koncepcja Firmy-Idei stała się początkiem ruchu intelektualno-wdrożeniowego Open Eyes Economy. W jego ramach odbyło się już kilkadziesiąt wydarzeń, w których spotykały się środowiska akademickie i biznesowe, z których najważniejsze są doroczne międzynarodowe szczyty odbywające się w Krakowie, w których uczestniczy kilka tysięcy gości.

Jednocześnie prowadzimy we współpracy z przedsiębiorcami szereg prac mających na celu wypracowanie konkretnych rekomendacji dotyczących różnych aspektów działania firmy. Od początku bowiem podstawowym założeniem było dążenie do rzeczywistej zmiany i zaproponowanie użytecznego modelu tak, aby zainteresowane nim firmy nie tylko nie traciły swoich przewag konkurencyjnych, ale budowały stabilne podstawy do długookresowego wzrostu.Dlatego Firma-Idea nie jest wyłącznie uniwersytecką koncepcją, ale wypracowaną w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami propozycją, która odpowiada na największe bolączki współczesnego biznesu.

Think tank: ekspertyzy


W ramach współpracy z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przygotowuję ekspertyzy z zakresu ekonomicznej analizy prawa i polityk publicznych. Za podstawę naszych działań uznajemy: własność, wspólnotę oraz tradycję. Celem jest natomiast zaprojektowanie zmian instytucjonalnych, których realizacja umożliwi zbudowanie podmiotowego państwa.

Media: komentarze


Współpracuję z dziennikarzami jako komentator spraw związanych z ekonomią i prawem. Wypowiadałem się m.in. dla Polskiej Agencji Prasowej, Radia Kraków, TVP, TVN, Telewizji Trwam, czy Dziennika Polskiego. Nagrania części moich wypowiedzi znajdują się na blogu.

Blog i podcast


Zapraszam także do współpracy związanej z moim blogiem Ekonomia Praktyczna oraz podcastem o pięknie ekonomii – Wiedza Nieoczywista, czyli z dwiema uzupełniającymi się formami popularyzowania wiedzy i przekonywania, że ekonomia jest piękna.

Kontakt

Oczywiście, zachęcam do kontaktu, nie tylko w wymienionych wyżej sprawach.