Publikacje naukowe

fot. Tomasz Gotfryd

Tu znajduje się
NAJBARDZIEJ AKTUALNY I KOMPLETNY SPIS MOICH PUBLIKACJI NAUKOWYCH
(w większości z możliwością dostępu do pełnej treści).

Pełna treść większości opublikowanych przeze mnie tekstów naukowych dostępna jest także w sieci społecznościowej badaczy – academia.edu :

MOJE PUBLIKACJE NAUKOWE W ACADEMIA.EDU

Dostęp do nich jest możliwy dla każdego zarejestrowanego użytkownika serwisu Academia.edu. Oczywiście zarówno rejestracja jak i korzystanie z tych zasobów są bezpłatne.

Lista dziesięciu publikacji, które uważam za moje najważniejsze:

  • “Niedoceniane przeceniane zasoby niematerialne przedsiębiorstw” [w:] Open Eyes Book 2, Kraków 2017.
  • “Ekonomiczna analiza odmienności własności intelektualnej i materialnej na przykładzie patentu”, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 312/2017.
  • Ukierunkowana dyfuzja niematerialnych zasobów firm, Konferencja Firma-Idea: realne wyzwania, niematerialne wartości, Gdańsk 2017.
  • W czyim interesie? Funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce, raport (redakcja) 2017.
  • Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, raport (współautor) 2017.
  • “The Use of Governance Instruments in Health Policies of Developed Countries”, Myśl Ekonomiczna i Polityczna 3(54)/2016
  • “E-czytelnictwo w Polsce – wyzwania i problemy w obszarach nowych modeli biznesowych, polityk publicznych oraz prawa autorskiego”, Zarządzanie Publiczne nr 2 z 2016.
  • “Efektywność patentu. Ekonomiczna analiza prawa własności przemysłowej”, Zarządzanie Publiczne nr 1(31)/2015
  • “Prawna ochrona własności intelektualnej” [w:] T. Geodecki, Ł. Mamica, 
 „Polityka innowacyjna”, 2014
  • „Prawo autorskie w kontekście rewolucji technologicznej” [w:] 
 J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, „Kultura a rozwój”, 2014

Bartłomiej Biga

Comments are closed.