Publikacje naukowe

Lista dziesięciu publikacji, które uważam za moje najważniejsze:

 

„Economic Justification of Possibility to Limit Patent Monopoly”, Studies in Law and Economics 106/2018.

“The Possibility of Replacing Legal Monopolies in the Pharmaceutical Sector with Broad Conditional Access to Intellectual Property” [w:] Open Eyes Book 3, Kraków 2018.

„The Economic Analysis of Patent in Three Dimensions”, Review of Law, Business & Economics 42/2018.

„The Undervalued and Overvalued Intangible Company Assets” [w:] Open Eyes Book 2, Kraków 2017.

“Ekonomiczna analiza odmienności własności intelektualnej i materialnej na przykładzie patentu”, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 312/2017.

W czyim interesie? Funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce, raport CAKJ (redakcja) 2017.

“The Use of Governance Instruments in Health Policies of Developed Countries”, Myśl Ekonomiczna i Polityczna 3(54)/2016.

“E-czytelnictwo w Polsce – wyzwania i problemy w obszarach nowych modeli biznesowych, polityk publicznych oraz prawa autorskiego”, Zarządzanie Publiczne 2/2016.

“Efektywność patentu. Ekonomiczna analiza prawa własności przemysłowej”, Zarządzanie Publiczne 1/2015.

„Prawo autorskie w kontekście rewolucji technologicznej” [w:] 
 J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, „Kultura a rozwój”, 2014.