Publikacje naukowe

fot. Tomasz Gotfryd

Tu znajduje się
NAJBARDZIEJ AKTUALNY I KOMPLETNY SPIS MOICH PUBLIKACJI NAUKOWYCH
(w większości z możliwością dostępu do pełnej treści).

Pełna treść większości opublikowanych przeze mnie tekstów naukowych dostępna jest także w sieci społecznościowej badaczy – academia.edu :

MOJE PUBLIKACJE NAUKOWE W ACADEMIA.EDU

Dostęp do nich jest możliwy dla każdego zarejestrowanego użytkownika serwisu Academia.edu. Oczywiście zarówno rejestracja jak i korzystanie z tych zasobów są bezpłatne.

Lista dziesięciu publikacji, które uważam za moje najważniejsze:

  • „Economic Justification of Possibility to Limit Patent Monopoly”, Studies in Law and Economics 106/2018.
  • “The Possibility of Replacing Legal Monopolies in the Pharmaceutical Sector with Broad Conditional Access to Intellectual Property” [w:] Open Eyes Book 3, Kraków 2018.
  • „The Economic Analysis of Patent in Three Dimensions”, Review of Law, Business & Economics 42/2018.
  • „The Undervalued and Overvalued Intangible Company Assets” [w:] Open Eyes Book 2, Kraków 2017.
  • “Ekonomiczna analiza odmienności własności intelektualnej i materialnej na przykładzie patentu”, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 312/2017.
  • W czyim interesie? Funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce, raport CAKJ (redakcja) 2017.
  •  “The Use of Governance Instruments in Health Policies of Developed Countries”, Myśl Ekonomiczna i Polityczna 3(54)/2016.
  • “E-czytelnictwo w Polsce – wyzwania i problemy w obszarach nowych modeli biznesowych, polityk publicznych oraz prawa autorskiego”, Zarządzanie Publiczne 2/2016.
  • “Efektywność patentu. Ekonomiczna analiza prawa własności przemysłowej”, Zarządzanie Publiczne 1/2015.
  • „Prawo autorskie w kontekście rewolucji technologicznej” [w:] 
 J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, „Kultura a rozwój”, 2014.

Bartłomiej Biga

Comments are closed.