Administratorem danych na stronie bartlomiejbiga.pl jest (co zaskakujące) Bartłomiej Biga. Kontakt możliwy jest przez formularz.

Przetwarzane dane są w dość standardowym zakresie przez silnik WordPress na bazie motywu Avada z wtyczkami (m.in. Google Analytics, Jetpack, WPDisquz, Spreaker, MailerLite, wtyczki społecznościowe)  i firmę hostingową atthost.pl. Sam poza przeglądaniem podstawowych statystyk w Google Analytics nie potrafię (i nie chcę) robić z tych danych innego użytku. Nie mam natomiast wpływu na to w jaki sposób z danych (uzyskiwanych m.in. przez pliki cookies) korzystają podmioty trzecie.

W przypadku newslettera obsługiwanego przez MailerLite gromadzę oczywiście Twój adres e-mail i imię. Te dane wykorzystuję wyłącznie w celu wysyłki maili związanych z moją działalnością i stroną bartlomiejbiga.pl.

W przypadku kontaktu przez formularz przetwarzane jest imię i nazwisko oraz adres e-mail. W celu oczywistym – możliwości odpowiedzi.

Każdemu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, odwołania zgody na przetwarzanie.

W razie potrzeby proszę o kontakt przez formularz.

Bartłomiej Biga