Dla wielu zaskakujące jest to, że z jednej strony dane ekonomiczne pokazują, że w Polsce wydajność pracy jest dość niska. Z drugiej natomiast, Polacy w świecie są uważani za bardzo sprawnych i wydajnych fachowców. Jeśli do tego dodamy jedną z wyższych liczbę przepracowywanych tygodniowo godzin, to Polska powinna być krajem mlekiem i miodem płynącym. Dlaczego więc tak nie jest? Te kwestie są ważne chociażby z tego powodu, że powszechnie uważa się, że tempo wzrostu płac w gospodarce powinno odpowiadać właśnie poprawie wydajności pracy.

Drugi trudny i ważny temat to kwestia wyceny pracy. Klasyczne założenie, ze praca jest tyle warta ile ktoś jest skłonny za nią zapłacić ma wiele słabych punktów. Jednym z często słyszanych postulatów jest powiązanie wysokości pensji z jakością pracy. Trudno jest nam jednak znaleźć satysfakcjonujące narzędzia oceny – szczególnie odnośnie pracy intelektualnej. Dobrze wiemy o tym chociażby na uniwersytetach, gdzie poszukiwania sensownych zasad parametryzacji przypominają poszukiwania Świętego Graala.

Przy okazji Święta Pracy na te tematy rozmawialiśmy z Jackiem Bańką w Radiu Kraków. Zapraszam do słuchania.

Bartłomiej Biga