To pytanie zadają sobie ekonomiści, managerowie, prawnicy, inwestorzy… Wciąż jednak brakuje nam podstawowych narzędzi. Trudno bowiem zarządzać aktywami niematerialnymi w sytuacji, gdy nie potrafimy ich rzetelnie zidentyfikować, zmierzyć, ani wycenić. Zatem, mimo że aktywa niematerialne są coraz ważniejszą częścią firmy, poruszamy się w tym obszarze w dużej mierze po omacku.

W swoim wystąpieniu skupiam się głównie na szeroko rozumianej własności intelektualnej. W tym kontekście przede wszystkim warto wspomnieć, że wiele szkód przynosi firmom przywiązanie do modelu zarządzania własnością intelektualną w oparciu o monopole prawne. Skupiają się one na ograniczaniu dostępu, ulepszaniu zabezpieczeń niekontrolowanego rozpowszechniania. Jest to jednak walka z wiatrakami. Łatwość kopiowania jest immanentną cechą własności intelektualnej i niezależnie od poświęconych na to zasobów, nie da się tu osiągnąć pełnej kontroli.

Aktywa niematerialne: propozycja

Dlatego proponuję budowanie modeli biznesowych, które bazują na warunkowym, ale zarazem relatywnie szerokim udostępnianiu własności intelektualnej. Wtedy łatwość kopiowania nie jest czymś co trzeba zwalczać, ale można to wykorzystywać jako paliwo rozwoju biznesu. Takie podejście określiłem mianem Ukierunkowanej dyfuzji. W moim przekonaniu, jest to najlepsza droga to ograniczania negatywnych skutków tego, co nazywam Tragedią niematerialnej obfitości.

Te tajemnicze podjęcia wyjaśniam w poniższym nagraniu. Jest to moje wprowadzenie do dnia poświęconego zarządzaniu aktywami niematerialnymi na Sympozjum GAP w Zawierciu w styczniu 2019. Mowię m.in.:

  • Jakie są rodzaje zasobów niematerialnych?
  • Czym w praktyce różni się zarządzanie zasobami niematerialnymi od zarządzania zasobami materialnymi?
  • Co to znaczy, że ludzie są “nośnikiem”?
  • Dlaczego mamy problem z pomiarem i wyceną aktywów niematerialnych?
  • Jakie korzyści daje podejście oparte o szerokie warunkowe rozpowszechnianie?
  • Dlaczego klasyczne metody bazujące na monopolach prawnych nie pasują do dzisiejszej gospodarki?
  • Czy decyzja Google o stworzeniu otwartego systemu Android była szaleństwem, czy dobrze pomyślanym modelem biznesowym?
  • Jak polscy start-upowcy podchodzą do tematu zarządzania własnością intelektualną?
  • Jaka jest liczba spraw sądowych z zakresu własności intelektualnej w Polskich sądach i jakie są średnie zasądzane odszkodowania?

Poniżej nagranie mojego wystąpienia:

Bartłomiej Biga