Ekonomiczna analiza prawa w walce o dobre prawo

New Haven – jedna ze szkół ekonomicznej analizy prawa, w przeciwieństwie do szkoły chicagowskiej zakłada potrzebę postulowania zmian w prawie. Prezentowane przez nią podejście normatywne ma się opierać na analizie kosztów i korzyści. Akcentuje się tu ponadto potrzebę eliminowania niesprawności rynku. U podstaw tego podejścia legły publikacje G. Calabresi’ego, który badał prawo deliktowe i wskazywał, że celem każdego systemu prawnego odnoszącego się do wypadków jest obniżanie trzech rodzajów kosztów: bezpośrednich, związanych z niedostatecznym wynagradzaniem strat osobom poszkodowanym oraz administrowania systemem. Jego badania zaowocowały krytyczną oceną amerykańskiego prawa wypadków opartego na zasadzie winy. Postulował on zastąpienie jej w znacznym zakresie zasadą ryzyka.

W moim przekonaniu ekonomiczna analiza prawa powinna być przede wszystkim wykorzystywana do formułowania postulatów de lege ferenda. Konwencja ta bowiem pozwala bowiem kreować najlepsze teoretyczne podstawy do tworzenia dobrego prawa. Takie podejście jest widoczne w większości wpisów na tej stronie. Uważam bowiem, że sama krytyka i stwierdzenie, że coś źle działa nie są wystarczające. Potrzebne są wszakże konstruktywne propozycje, które staram się w wielu kwestiach przedstawiać. W pewnych sytuacjach konieczne jest jednak ograniczenie się wyłącznie do wskazania kierunków zmian. Wynika to głównie z limitów poznawczych i czasowych.

Bartłomiej Biga

Podaj tę wiedzę dalej:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments