Nie ukrywam, że wiążę bardzo duże nadzieje z realizacją zamierzeń Ministerstwa Cyfryzacji, które planuje ułatwić nam życie w bardzo wielu obszarach przy wykorzystaniu nowych technologii. Niewątpliwie minister Anna Streżyńska jest osobą, która udowodniła, że dobrze radzi sobie z zadaniami, które w powszechnej opinii uchodzą za niemożliwe do zrealizowania. Jej sukcesy w przełamywaniu monopolu Telekomunikacji Polskiej pozwalają więc przypuszczać, że także w obszarze relacji obywatel – administracja czekają nas przełomowe pozytywne zmiany.

W środę 29 czerwca komentowałem w Radiu Kraków kolejne elementy składowe pakietu, który ma doprowadzić do końca „Polski Papierowej”. Poniżej zapis audycji. Tytułem sprostowania: błędnie podałem nazwę urzędu, którego prezesem była wcześniej Anna Streżyńska. Chodzi naturalnie o Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Bartłomiej Biga