Prawo i Sprawiedliwość miało kilka sztandarowych obietnic wyborczych. W największym stopniu udało się im zrealizować program 500+, który choć budzi pewne kontrowersje, z pewnością może być zapisany po stronie sukcesów. Problem jednak w tym, że jest niezwykle kosztowny i przez to zabrało rządowi pieniędzy na realizację obietnic, które uważam za istotniejsze. Przede wszystkim mam na myśli podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Takie działanie bowiem także przysłużyłoby się realizacji celów programu 500+, a przy tym byłoby tańsze.

Więcej na ten temat mówiłem w piątek na antenie Radia Kraków w społeczno-gospodarczym podsumowaniu tygodnia. Zapis tej rozmowy poniżej.

Bartłomiej Biga