Z nieukrywaną satysfakcją donoszę, że studenci Grand Valley State University, którym opowiadałem o ekonomii wartości i ruchu Open Eyes Economy byli bardzo zainteresowani tym tematem. W czasie mojego stażu naukowego w Grand Rapids (stan Michigan) przeprowadziłem kilka wykładów, które dotyczyły postrzegania wartości w biznesie z polskiej perspektywy. Najczęściej pojawiały się pytania, czy rzeczywiście da się upowszchnić zmiany, o których mówimy wyłącznie oddolnie, czy też konieczne jest wsparcie ze strony państwa.

Utwierdza mnie to w przekonaniu, że zmęczenie oportunistyczną wersją kapitalizmu jest silne po obu stronach oceanu. Nawet w USA – kraju, który tak bardzo jest przywiązany do swobody prowadzenia działalności gospodarczej i „robienia dobrych dealów”, dostrzega się ślepe zaułki gospodarowania wyłącznie transakcyjnego. A to oznacza, że zmiany są nieuchronne.

Co ciekawe, znaleźli się też studenci, którzy chcą połączyć zwiedzanie Polski z udziałem w Open Eyes Economy Summit, którego trzecia edycja już w listopadzie.

Bartłomiej Biga