Cieszę się, że udało się nam wywołać dyskusje wokół funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (z których największą jest ZAiKS. Kilka dni po naszym (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego) raporcie ukazała się praca Fundacji Republikańskiej. Temat ten sam – inne ujęcie. My skupiliśmy się na funkcjonowaniu polskich OZZ i pomysłach, jak wyeliminować narastające tam patologie. Fundacja Republikańska zaś dokonała analizy porównawczej systemów prawnych funkcjonujących w Polsce i wybranych krajach OECD. Nie można też zapominać o raporcie Centrum Cyfrowego “Polskie organizacje zarządzania zbiorowego i ich dane finansowe”, który traktuje temat stricte ekonomicznie.

Najbardziej, co oczywiste, zachęcam do lektury tekstu, który przygotowałem z Bogusławem Wieczorkiem i Łukaszem Wieszczeczyńskim.

Informacje o naszym raporcie ukazały się m.in. wPolitce i Dzienniku Internautów.

Bartłomiej Biga