W ciagu ostatnich kilku miesięcy pracowałem wraz z kilkudziesięcioosobowym zespołem nad ewaluacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prace te zleciło nam Ministerstwo Rozwoju. Z satysfakcją muszę stwierdzić, że prawie wszystkie nasze uwagi zostały uwzględnione. W moim przekonaniu Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju to bardzo interesujący i potrzebny dokument. Nie sposób bowiem prowadzić rozsądnej polityki bez tego typu strategii. Naturalnie, nie oznacza to, że SOR jest pozbawiony wad. Co więcej – zasadnicze problemy w jego realizacji mogą się pojawić jako pokłosie tzw. “polski resortowej” – gdyż poszczególni ministrowie mogą w imię różnie pojmowanych interesów rozmontowywać ten relatywnie spójny dokument.

Największym zagrożeniem jest jednak niekonsekwencja samego Ministerstwa Rozwoju. Zaprezentowane już wcześniej kluczowe dla SOR-u dokumenty takie, jak chociażby projekt nowej ustawy prawo przedsiębiorców, w wielu przypadkach są bowiem sprzeczne z deklaracjami ministra Mateusza Morawieckiego. Może się wiec okazać, że wbrew sążnistym deklaracjom, pozostawi się zbyt mało swobody do prowadzenia działalności gospodarczej. A w polskich warunkach to kondycja małych i średnich przedsiębiorstw stanowi o sile naszej gospodarki.

O tym rozmawiałem w środę 15 lutego w Radiu Kraków.

Bartłomiej Biga