15 maja 2018 zapraszam do Szczecina na konferencję „Wartości niematerialne w rozwoju firmy”. Będziemy gościć na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. To kolejne wydarzenie w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2018. Seminarium rozpocznie się wystąpieniem gościa specjalnego prof. Jerzego Hausnera pt. „Firma-Idea: przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej”. Następnie ja opowiem o „Tragedii niematerialnej obfitości” – koncepcji opisującej z nieco innej perspektywy tę samą problematykę, którą omawiałem w moich wystąpieniach o Ukierunkowanej dyfuzji zasobów niematerialnych. Z jednej strony będzie to więc poszerzenie tego tematu, ale z drugiej, w kilku punktach, pogłębię tamte rozważania. Później organizatorzy konferencji zaplanowali są m.in. panele dyskusyjne i networking.

Szczegóły (w tym program) i (bezpłatna) rejestracja na stronie www.oees.pl. Poniżej plakat promujący wydarzenie.

Bartłomiej Biga