Komentarz do planów Ministerstwa Cyfryzacji

Nie ukrywam, że wiążę bardzo duże nadzieje z realizacją zamierzeń Ministerstwa Cyfryzacji, które planuje ułatwić nam życie w bardzo wielu obszarach przy wykorzystaniu nowych technologii. Niewątpliwie minister Anna Streżyńska jest osobą, która udowodniła, że dobrze radzi sobie z zadaniami, które w powszechnej opinii uchodzą za niemożliwe do zrealizowania. Jej sukcesy w przełamywaniu monopolu Telekomunikacji Polskiej pozwalają więc przypuszczać, że także w obszarze relacji obywatel - administracja czekają nas przełomowe pozytywne zmiany. W środę 29 czerwca ...