W Polskim Radiu 24 o organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Wraca temat raportu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego o organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Dziś mówiłem o tym w Polskim Radiu 24. Zaprezentowałem m.in. główne wnioski i rekomendacje, jakie przedstawiliśmy kilka tygodni temu. Zwróciłem też uwagę, iż nasze zastrzeżenia budzi to, że organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi łączą dwie cechy. Z jednej strony są stowarzyszeniami, a z drugiej są swego rodzaju specjalnymi jednostkami, co wynika z daleko idących przywilejów ustawowych. Uważam, że za taką pozycją powinna iść ...