Rezygnacja z jednolitego podatku – komentarz dla Wiadomości TVP

Zostałem poproszony o skomentowanie faktu wycofania się przez rząd z wprowadzania jednolitego podatku. Mimo, że jestem zwolennikiem upraszczania systemu danin publicznych, to w tym przypadku rozumiem zaniechanie realizacji tego pomysłu. Jednolity podatek w proponowanej formie byłby bowiem kolejnym niekorzystnym dla klasy średniej działaniem rządu. Trzeba jednak także pamiętać, że wciąż aktualne pozostaną te problemy, które częściowo miał rozwiązywać jednolity podatek - tj. nadużywanie tzw. umów śmieciowych, czy relatywnie niski poziom efektywnego opodatkowania najbogatszych. Póki co nie usłyszeliśmy przy ...