Sprawiedliwość i efektywność – czyli o filtrze etycznym w ekonomicznej analizie prawa

Ekonomiczna analiza prawa to nurt, który zakłada traktowanie prawa jak każdego innego przedmiotu badań, jakim zajmuje się ekonomia – tj. analizowanie go przy pomocy metod stricte ekonomicznych. Celem prawa ma być zatem efektywna alokacja dóbr, która ma prowadzić do maksymalizacji dobrobytu społecznego. Dzięki włączeniu do rozważań teorii behawioralnych – w tym przede wszystkim teorii racjonalnego wyboru - ekonomiczna analiza w pewnym stopniu pozwala zaś przewidywać reakcje podmiotów na zmiany w regulacjach. Konwencja ta jest w istocie uszczegółowieniem ...